Beek Samen Dag

Download hieronder het formulier

Aanmeldformulier Beek Samen Dag

Het samenwerkingsverband Beek Samen is voornemens om op zaterdag 17 september de Beek Samen Dag te organiseren. Het plan is dat op het sportpark de Haamen zich op deze dag een groot aantal Beekse verenigingen aan het publiek presenteert. Alle inwoners van de gemeente Beek zullen uitgenodigd worden om deze bijzondere manifestatie te bezoeken.

De Beek Samen Dag is voor alle inwoners van de gemeente Beek een ideale gelegenheid om op een ongedwongen en vrijblijvende manier in contact te komen met de deelnemende verenigingen.

Verenigingen, maatschappelijke organisaties, clubs, enz. kunnen zich door deel te nemen aan de Beek Samen Dag aan het Beekse publiek laten zien welke doelen zij nastreven en welke activiteiten zij ondernemen. Een bijkomend voordeel kan zijn dat er nieuwe leden geworven kunnen worden.

Op sportief gebied is het plan dat de bezoekers van de Beek Samen Dag actief deelnemen aan de Beekse variant van de Highland Games, een verrassende en alternatieve manier om als gezin of individueel kennis te maken met een aantal sportverenigingen uit Beek. Voor jong en oud een aantrekkelijke en laagdrempelige manier om op een andere manier in contact te komen met een aantal lokale verenigingen.

Aan deelnemende muziekgezelschappen en zanggroepen wordt de mogelijkheid geboden om miniconcerten te verzorgen. Toneelverenigingen zouden zich kunnen presenteren via kleine voorstellingen.

Op het middenterrein van de Haamen zijn sportactiviteiten en optredens geconcentreerd. Daaromheen is een markt gepland die zal bestaan uit vele kraampjes die bemand worden door deelnemende andere verenigingen, maatschappelijke organisaties, clubs, enz.