Handig om te weten

Hieronder staat een aantal rubrieken met handige telefoonnummers. Daarnaast vind je informatie over allerlei organisaties. Onderaan tref je uitgebreide informatie aan over wat die organisaties doen of wat zij voor je kunnen betekenen.

BIJ NOOD:

 

Politie, brandweer, ambulance bij spoed: 112

 

Politie bij geen spoed: 0900 – 88 44

 

Brandweer bij geen spoed: 088 – 450 74 50

Meld Misdaad anoniem: 0800 – 70 00

Aanloopspreekpunt Politie
Gemeentehuis Beek, Raadhuisstraat 9
Wo 15:00 uur – 19:00 uur.

Dierenambulance: 0900-02 45

 

Red een dier: 144

GEMEENTE:

Gemeente Beek: 046 – 43 89 222

Team WMO

(maandag t/m vrijdag 09:00 uur – 13:00 uur):

046 – 438 93 42

WIJKTEAMS:

 

Muziekschool aan de Doctor Stassenstraat 88:

Spreekuur: dinsdag van 13:30 uur tot 14:30 uur.

Stegen 35:

Spreekuur: dinsdag van 10:00 uur tot 11:00 uur.

Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9:

Spreekuur: donderdag van 13:30 uur – 14:30 uur.

Gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie:

Spreekuur: maandag van 10:00 uur tot 11:00 uur.

Zorg en Welzijn:

 

Ondersteuning MEE Zuid Limburg

088 – 010 22 22

www.meezuidlimburg.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

046 – 457 57 00

www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek

046 – 457 11 30

www.hulpbijdementiezuid.nl

Hulp bij (dreigende) schulden

046 – 438 92 22

e-mail: schulddienstverlening@gemeentebeek.nl

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek

06 – 229 689 98

e-mail: buurtbemiddeling@piw.nl

Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek

046 – 457 57 00

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

Stimuleringsproject Sport, Cultuur en Leefstijl

Gemeente Beek

046 – 438 92 22

www.njoybeek.nl

Overzicht van organisaties

 

Wijkteam

Uiteraard is deze selectie van instanties niet compleet. Mist u informatie of wilt u meer of iets anders weten? Loop dan binnen met uw vragen bij het wijkteam.

Alle inwoners van de gemeente Beek kunnen met vragen en zorgen over hun persoonlijke situatie op een laagdrempelige manier terecht bij het wijkteam. Heeft u vragen over bijvoorbeeld opvoeding, opgroeien, wonen, hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Of maakt u zich zorgen over een eenzame buurman of ervaart u overlast? Wilt u zelf de handen uit de mouwen steken en een dorpsgenoot helpen? Het wijkteam staat graag voor u klaar en helpt u op weg.

De spreekuren zijn op de volgende locaties:

 • Muziekschool aan de Doctor Stassenstraat 88
  Spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
 • Stegen 35
  Spreekuur: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
  Spreekuur: donderdag van 13.30 tot 14.30 uur.
 • Gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie Spaubeek, Musschenberg 45.
  Spreekuur: maandag van 10.00 tot 11.00 uur *

*Let op:

I.v.m. de coronamaatregelen is het spreekuur in Spaubeek (maandag 10.00 uur tot 11.00 uur in de Hoever Residentie) voorlopig dicht. Voor actuele informatie over de spreekuren kan altijd gebeld worden met 0464575700 (partners in welzijn)

 

Wil u mensen ontmoeten en meedoen met activiteiten?

Open inloop

Iedereen is van harte welkom bij een open inloop. In een open inloop kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen, een praatje te maken of een handje te helpen als je dat leuk vindt. Je kunt er terecht voor verschillende activiteiten, zoals creatief bezig zijn, spellen, een cursus of een kaartclubje. Ook wordt in sommige inlopen een maaltijd aangeboden of wordt er gezamenlijk ontbeten. De activiteiten variëren per inloop en ook de dagen en tijden verschillen.

De locaties:

 • Home PIW Stegen 35 (maandag 13.00 – 16.00 uur, dinsdag van 10.00 – 12.30 uur, vrijdag van 10.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur)
 • Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9 (elke dag)

 

Beek Samen/Beek Samen Helpt

Uit “Beek Samen”, is “Beek Samen Helpt’  voortgekomen. Via een speciaal telefoonnummer kunnen inwoners van Beek daar terecht met diverse  incidentele hulpvragen als bijv. klusje in de tuin, boodschappen doen, computervraag. Hulp wordt indien mogelijk geboden via een vrijwilliger dan wel wordt u naar de juiste instantie doorverwezen.

 

Beek Samen Helpt is te bereiken op tel. 06-42914814

 

Heeft u zorg nodig of zorgt u voor iemand en heeft u daar vragen of hulp bij nodig?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zijn er dingen in huis die u zelf niet meer kunt? Of is er iets anders waar u ondersteuning bij nodig heeft? Via de Wmo kunt u geholpen worden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zelf u zaken te blijven regelen en mee te doen in de samenleving. Er wordt samen met u naar een oplossing gezocht.  Voorbeelden waar u mee geholpen kunt worden:

 • Informatie en advies;
 • Hulp in de huishouding;
 • Rolstoel;
 • Vervoersvoorzieningen;
 • Woonvoorzieningen
 • Begeleiding

Team Wmo is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 via

Tel. 06-50002531 of via mail wmo@gemeentebeek.nl of

digitaal via het meldingsformulier Wmo op www.gemeentebeek.nl

 

MEE Ondersteuning zelfredzaamheid/clientondersteuning

Bij MEE kunt u terecht met vragen om advies of ondersteuning. MEE staat u bij in het maken van keuzes om inrichting en invulling te geven aan uw leven. De activiteiten van MEE richten zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.  MEE ondersteunt  op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE geeft informatie, advies en ondersteuning.

Bijvoorbeeld:

Ondersteuning bieden bij een aanvraag bij gemeente of zorginstantie

 (bijv. bij keukentafelgesprek)

 • Tips en adviezen om het dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk in te richten;
 • Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen;
 • Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een

persoonsgebonden budget;

 • Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld gemeente of

ziektekostenverzekeraar;

 • Begeleiding bij persoonlijke problemen.

Voor meer informatie kunt u MEE telefonisch bereiken via het centrale telefoonnummer

088-0102222 of via email

info@meezuidlimburg.nl

 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke

Mijnstreek, Beek

Veel mensen zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, zoon of dochter, vader of moeder, vriend, vriendin, buur of kennis. Deze hulp uit persoonlijke betrokkenheid heet mantelzorg. Vaak neemt de zorg langzaam maar zeker toe. Uiteindelijk staan mantelzorgers vaak dag en nacht paraat, soms jarenlang.

Het Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, advies, emotionele ondersteuning, praktische hulp en begeleiding aan mantelzorgers. Daarnaast organiseren ze themabijeenkomsten.

Zij kunnen ook samen met u bespreken wat mogelijk is om de zorg af en toe even over te dragen aan een vrijwilliger of beroepskracht, zodat u niet overbelast raakt.

Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar via 046-4575700  of via email Mantelzorg@piw.nl

Meer informatie over het steunpunt en hun activiteiten vindt u op   www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

 

Hulp bij dementie

Bijna iedereen krijgt in de komende jaren met dementie te maken, als patiënt of bij iemand in de naaste omgeving. In de regio Westelijke Mijnstreek kunnen Casemanagers Dementie hulp en steun bieden. Een casemanager kan u helpen met het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, u helpen met het zoeken naar oplossingen voor al uw hulpvragen en het bieden van emotionele begeleiding. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts of bij Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek via tel. 046-4571130 of

via email info@mcc-omnes.nl

website www.hulpbijdementiezuid.nl

 

Wilt u graag wat handiger worden met de computer, tablet of  smartphone?

Computer Doe en Leercentrum

Het computer Doe en Leercentrum (CDL) helpt u daar graag bij! U kunt er terecht voor verschillende cursussen, maar ook voor ondersteuning bij uw problemen met uw computer.

U kunt voor gratis ondersteuning bij problemen met uw computer terecht bij het CDL op het adres:

Stegen 35 in Beek

donderdag van 13.30 – 15.30 u

Vrijdag van 10.00 – 12.00 u

Meer informatie over cursusaanbod etc. kunt u krijgen via

telefoon 06-18643916 of via de website www.cdl-beek.nl

 

Heeft u vragen op het gebied van inkomen of vindt u het lastig om uw geldzaken goed te beheren?

Schulddienstverlening

Heeft u financiële problemen en kunt u deze zelf niet meer oplossen? Of heeft u geen financieel overzicht meer waardoor schulden dreigen te ontstaan? In dat geval kunt u schuldhulp aanvragen bij de gemeente. De schulddienstverlener kijkt dan samen met u wat de beste oplossing is. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via de afdeling Publiekszaken van de gemeente Beek.

tel. 0464389222 of

via email schulddienstverlening@gemeentebeek.nl

 

 

Heeft u problemen met de buren en lukt het u zelf niet dit op te lossen?

Buurtbemiddeling

Het is soms moeilijk om buren aan te spreken op gedrag dat u hinderlijk vindt. Komt u er zelf niet uit met de buren? Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek kan de helpende hand bieden. Bij buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek helpen onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw  buren om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

U kunt hiervoor of voor meer informatie zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Tel. 06-22968998 of

Via email buurtbemiddeling@piw.nl

 

Wilt u iets zinvols doen voor de samenleving? Een ander helpen?

Vrijwilligerscentrale-WM

Vrijwilligerswerk is een win-win situatie. Zowel degene waarvoor de vrijwilliger zich inzet, als de vrijwilliger zelf, heeft hierbij voordeel. Het geeft voldoening om iets voor iemand te kunnen betekenen. Wilt u weten wat u voor een ander zou kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Vrijwilligerscentrale WM.

Tel. 046-4575700 of

Via email vrijwilligerswerk@piw.nl

Of kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerscentrale-wm.nl