Info Beek Samen

Beek Samen is een samenwerkingsverband tussen negen Beekse seniorenverenigingen, de Vincentiusvereniging Beek en het Computer Doe- en Leercentrum. Het doel van Beek Samen is om activiteiten te organiseren voor de Beekse senioren. Samenwerken tegen eenzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten.

Door bundeling van krachten wordt er vorm gegeven aan een krachtig seniorenbeleid in de gemeente Beek. De verschillende verenigingen weten door het naast elkaar leggen van de jaarprogramma’s meer mensen te bereiken waardoor meer mensen, die aangesloten zijn bij de verenigingen, kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten.

Contact: info@beeksamen.nl