Privacyverklaring

Via de website beeksamen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Beeksamen.nl respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

De website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen middels een e-mail. Wij verwerken van u de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u middels een e-mail verstuurt):

  • NAW-gegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • u gebruik laten maken van onze dienstverlening
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

 

Verstrekking aan derden

Beeksamen.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval dat u wenst dat beeksamen.nl voor u bemiddelt of u in contact brengt met derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@beeksamen.nl.

Over deze verklaring

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring

Beeksamen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met info@beeksamen.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 februari 2022.